FESTIVAL

S manželkou Janou pracujeme ve stejné firmě, která se zabývá správou objektů. Já pracuji jako technik údržby a manželka jako asistentka. Jednoho dne večer u televize manželka navrhla, že parta asi dvaceti lidí od nás z firmy jede na hudební festival Votvírák, a že bychom mohli také. Razantně jsem jí odmítl s tím, že už nejsem žádný puberťák, abych vymetal nějaký festivaly. Že jsme si toho před lety snad užili dost. Po výměně názorů Jana prohodila, že tedy pojede sama, když já jsem domácí usedlík. Po zbytek večera jsme se k tomu už nevraceli a šli spát.

Když jsem přišel na velín do práce. Slyšel jsem kolegy, jak se o tom festivalu baví a že to bude super akce. Povídali, že tam pojedou i ženský ze sekretariátu. Během dopoledne se mě to rozleželo v hlavě. To tak, Jana tam pojede sama a chlapi si na ní už brousí zuby.

Když jsem dorazil domů, začal jsem se Jany vyptávat, a nakonec jsem řekl že pojedu taky. Navrhl jsem, že vezmeme naše auto a může někoho přibrat.

V pátek po práci jsem doma čekal na Janu. Skončil jsem dřív, a všechno včetně stanu jsem nanosil do auta. Jana dorazila asi za půl hodiny. Přišel s ní Karel a jeho žena Blanka a Vašek, asistent ředitele. Karel pracuje na stejné pozici jako já, jen na jiném objektu. Jeho ženu jsem znal jen z vyprávění, ale podle všeho je to pěkná semetrika. Vaška polovina lidí ve firmě nesnáší a druhá polovina mu leže do prdele. Já se počítám k té první. Sedli jsme do auta a vyrazili směr Milovice. Po cestě jsme typicky probírali dění ve firmě a pomlouvali kolegy. Až došlo také na téma, jak se tam bude spát ve stanovém městečku. Načež Vašek prohlásil, že mu o stanu nikdo nic neřekl, a že myslel že to je i s ubytováním tam. V tom propukl smích v celém autě, teda kromě Vaška, který působil překvapeně. Jana, která se počítala do té druhé skupiny řiťolezců, mu hned nabídla, že máme stan větší, a že může přenocovat u nás. Nějaký ty deky taky máme, myslím, a podívala se přitom na mě. Já jsem nevěřil svým uším, vztek se ve mně jenom vařil. Ale nezmohl jsem se na nic víc než na lehké pokývnutí hlavou

Za nedlouho jsme dorazili do stanového městečka a začali stavět stany. Na náš stan jsem nakonec zbyl sám, jelikož Jana s Vaškem hned zvolali že dojdou pro pivo. Po půl hodince jsem měl stan postaven a připravil spaní na večer. Dek jsme měli opravdu dost, takže i spaní pro třetího by bylo plnohodnotné. To už se ale ostatní vraceli, a my vyrážíme do víru hudby.

Přesouvali jsme se od kapely ke kapele a přitom pili snad všechno co teklo. Musím ale říct, že Vašek značnou část panáků zainvestoval sám. Nutno také dodat, že si ale získal zájem Jany, která semnou prohodila méně slov než večer u televize. Zdálo se mi, že snad Vašek po ní jde, a jí to vůbec nevadí, ba se to nesnaží ani skrývat. Pro panáky chodili spolu a já s ostatními čekal. V to mě napadlo, že bych si jí mohl takhle otestovat. Jestli to dělá jen aby se mu pracovně dostala do přízně, nebo jestli to mezi nimi opravdu jiskří. Když odešli pro další rundu panáků, řekl jsem kolegům, že jsem v davu zahlídl bývalého spolužáka, a jdu ho pozdravit. Já jsem ovšem popošel kousek dál do davu, odkud jsem chování Jany a Vaška mohl nerušeně pozorovat. To že jsem zmizel si Jana všimla hned. Bylo vidět, jak se ptá Karla, kde jsem. Po informaci od Karla jen pokrčila rameny a pokračovala v bujaré, alkoholem posilněné komunikaci.

Asi po dvaceti minutách když odešli pro další kolo panáků jsem je začal intenzivně sledovat, ovšem k mému překvapení se chovali vzorně. Až na spoustu úsměvů jí maximálně chytl na okamžik okolo krku. Napadlo mě tedy, že se vrátím k ostatním a budu předstírat silnou opilost. Asi po hodince jsem se připotácel a Janě jsem zamumlal, že jsem potkal Petra ze střední a museli jsme na panáka. Teda panáky. Musím říci, že můj výkon byl excelentní, celá společnost vypukla ve smích. Jen Jana mě propíchla pohledem, ale mávla nad tím rukou. Všechny další panáky kromě piva už jsem pil jen na oko a vylejval. V tom ruchu si toho neměl šanci někdo ani všimnou. Na intenzitě opilosti jsem ovšem postupně přidával, i když všichni, včetně Jany už byli výrazně více opilí. Janu jsem v takovým stavu snad ještě neviděl. Byl to z mé strany fakt zajímavý pohled.

Asi ve dvě ráno začalo pomalu pršet a bylo rozhodnuto, že se vyrazí do stanu, abychom nezmokli. Pomalu jsme tedy vyrazili a déšť přibíral na intenzitě. Asi v polovině cesty jsem šel do kolen, samozřejmě na oko. Karel s Vaškem mě vedli, a já dělal že jsem K.O. Zbytek cesty mě Jana v opilosti jen nadávala, jaký jsem magor a jak dělám ostudu, a že tady kvůli mně všichni zmoknou ještě víc. Asi po pěti minutách mě hodili do stanu. Po mě tam za svitu led baterky telefonu skočila Jana a hned Vašek. Jelikož jsem jen bezvládně ležel, začala mě Jana svlékat z těch mokrých hadrů a Vaškovi se za mě omlouvala. Vašek jí jen odvětil, že to je v pohodě. A něco jako že kdo to neumí, pít nemá. Jana mě svlíkla z mokrého oblečení až do naha. Všechno jsem měl promočené. Ostatně jako všichni. Nemohla mě ovšem nacpat do spacáku, tak jí Vašek se mnou musel pomoct. V tu chvíli jsem se fakt hrozně styděl a chtěl to okamžitě utnout a probrat se. Ovšem, když už jsem tohle všechno postoupil, nechtěl jsem to vzdát.

Když už jsem ležel zabalený ve spacáku. Začala se Jana svlíkat také. S Vaškem si ve smíchu dohodli, že zhasnou telefon. Jinak by prý Vašek musel ven, ale tam už byla pěkná průtrž. Pak nastala úplná tma. Bylo jen slyšet z dáli dunění basových reprosoustav a bubnování deště dostanu. Potom bylo slyšet šramot oblečení a cinkaní přezky pásků. Vašek byl svlečený asi jako první a nabízel, že tu má ještě Morgana. Na zahřátí, aby nenastydli. Na chvilku se rozsvítil display telefonu a já viděl Janu jak sedí zabalená ve spacáku a Vašek hledá lahev rumu. Po chvilce jí našel a zhasnul telefon. Všude byla tma a po chvilce jsem byl schopný poznat obrysy postav. Oba seděli. Jana měla přes sebe spacák a Vašek deku. Pak jsem slyšel zabublání rumu a oddechnutí. Jana zašeptala, že bude zítra, vlastně dneska, dobrá a přitom se jí už pěkně motal jazyk. Vašek na to odpověděl, že kvůli tomu tady přeci jsme. V práci je prý úplně jiná, a že je mile překvapen, jak je fajn ženská. Potom přišla řeč i na mě. Vašek byl překvapen, že jsem se takhle odvázal. Měl mě za suchara, kterého neviděl nikdy se snad ani usmát. Jana odpověděla s přízvukem opovržení, že suchar fakt jsem, a dneska jsem to s chlastem fakt přehnal. Že takto jsem se ožral i na svatbě. Ten bude do zítra do oběda vypnutej. Koukej. A najednou mě silně pleskla do tváře. To mě dost překvapilo a málem jsem se neudržel. Ještě chvíli takhle opilecky konverzovali a chichotali se. Už jsem to chtěl vzdát. Chtělo se mi spát a byl jsem celkově otrávený. Snad jsem si i přál, aby se něco stalo. Alespoň náznak, pusa. Myslím, že jsem kupodivu cítil něco jako zklamání. Už jsem skoro usínal, když hovor náhle utichnul. Ale tak nějak uprostřed věty. Bez jakéhokoli „dobrou noc“ nebo „tak zítra“.

To mě vrátilo zpátky do reality. Byly zase už slyšet jen zvuky vzdálených basů a nekonečné bubnování deště. Najednou z ticha se ozval jemný mlaskavý zvuk, který se zintenzivňoval. A je to tady, říkám si téměř až s pocitem radosti a zároveň se mi sevřel žaludek a rozbušilo srdce. Zašustil spacák a sjel vedle mě. Málem mi zakryl i tak špatný výhled. Slyšel jsem, jak ruce jezdí po těle, a mlaskání pořád jemně přidávalo na síle. Pomalu se přidávaly slabé vzdechy a z polohy v sedě se sunuli k zemi. Chtěl jsem to okamžitě zarazit, ale pořád mě zajímalo, kam až to zajde. Byl jsem takovej sevřenej a zároveň vzrušenej. Čekal jsem, kdy Jana vykřikne že nemůže, a přeruší celou akci. Uvědomí si, že má manžela, a ten je shodou okolností o 20 cm vedle. Ale pořád se to pokyn k ukončení nekonal. Naopak. Mlaskání na okamžik přestalo, a po chvilce opět začalo. Znělo už trošku jinak. Bylo mi jasné, že se Vašíček přesunul dolů k Janině broskvičce a saje jí jak o život. Jana vzdychá, ale velmi potichu, ovšem důrazně.  Asi po minutě mlaskání skončilo, ovšem vzdechy byly stále slyšet. Najednou Jana velmi potichu svým opileckým hlasem řekla „To néé, hejjj, máš něco?“. Vašek, který sotva popadal dech, odpověděl „ Jasnačka, neboj“. Trochu to někde šustilo. A bylo slyšet zase jen o něco slabé vzdechy. Nedokážu si to vysvětlit, ale byl jsem vzrušenej. Péro mi stálo a bylo nalitý krví jak nikdy. Dotoho mě tlouklo srdce jak blázen. Normálně bych vyletěl jak papírovej čert. Ale měl jsem chuť začít si ho honit, nebo alespoň se ho dotknout. Ruce jsem měl bohužel, ze spacáku venku a teď nešlo se ani pohnout. Natož dát si ruce do spacáku. Byl to pocit, co jsem ještě nikdy nezažil. Takové vzrušení o level výš. Byla vidět kontura postavy jak klečí, a záhy si opět lehá. Pak přichází zase mlaskavé polibky přerušované krátkými vzdechy. Jana z ničeho nic vydechla hlasitěji, spíš dost hlasitě. Znělo to jak „Ouuu“. Myslím, že jí to překvapilo. Takový zvuk jsem od ní snad ještě neslyšel. Ale to už se všechno kolem mě rozpohybovalo a s docela slušnou razancí. Určitě si vůbec neuvědomovali, že ležím, byť úplně namol vedle. Pokračovalo to dál, a zdálo se, že to pořád víc přibírá na intenzitě. Jana nemohla popadnout dech. Jen se pořád krátce nadechovala v půl sekundových intervalech. Vašek byl jak stroj. Jako mlátička. Normálně to házelo i se mnou. Využil jsem toho a opatrně jsem strčil jednu ruku do spacáku. Chytil jsem péro a ve stejném rytmu jsem začal honit. Jana začala mumlat něco jako „moc,moooc.moc“ a dech se se jí prodlužoval a měl mnohem větší intenzitu až vyjekla. Měla orgasmus. Bylo cítit jak je propíná a škube sebou. Trvalo to snad deset sekund. Takhle ho při sexu se mnou teda rozhodně neprožívá. Pokud ho ovšem dosáhne, což nebývá taky moc často. Většinou jí sexem nedovedu k vrcholu a musí nastoupit jazyk.

Vašek na to ale vůbec nereaguje a pokračuje pořad ve stejným rytmu a intenzitě. To už stříkám i já do spacáku. Jana jen tak slabým hláskem skřehotá „už nemůžu, už nemůžu“ „už dost“ Vašek jakoby nic neslyšel a přidává na intenzitě. Tak to trvá asi čtvrt hodiny. Jana jen vzdychá a do toho něco mumlá, ale není jí rozumět. Vašek najednou ubírá na rychlosti, ale o to víc přiráží. Mě už zase stojí, a tahám si za něj jak o závod. Úplně to s námi házelo, a měl jsem pocit, že snad zboří stan. Tahle akce musí být slyšet až venku. Vašek zpomaluje a silně hekne. Najednou je absolutní klid. Jsou jen slyšet lehké vzdechy. Leželi v té poloze ještě několik sekund. Vašek se pak odvalil beze slov. Ještě chvíli něco šustilo. Pak byl slyšet zvuk zipu stanu. Ale jenom krátký. Jako by se jen pootevřel. Bylo mi jasné, že vyhodil kondom ven. Jana se se zapnula do spacáku a pak byl klid. Já mohl usnout. Déšť už přestal. Hladinu adrenalinu jsem měl na maximu. Pořád jsem přemýšlel co dál. Jak se zítra zachovám. Dám něco najevo, nebo budu dělat jakoby nic. Vždyť jsem tomu vlastně pomohl. Mezitím se začal ozývat Vašek jeho poměrně výrazným chrápáním. Snad jsem tam ještě hodinu ležel a střídal jsem polospánek a spánek, když mě probral zvuk zipu. Vašek odešel ze stanu. Z dáli jsem zaslechl, že šel na záchod. Po chvilce byl zpátky a dost výrazně doplnil hladinku svým rumem. Zabalil se do dek a bylo zase hrobové ticho. Já jsem ležel a pokračoval v přemýšlení, když se ozval zvuk zipu od spacáku. Velmi pomalu a potichu bylo slyšet, jak se Vašek posouvá směrem k Janě. Ta ležela obličejem ke mně. Bylo vidět, že tvrdě spí. Ležela téměř natisknutá na mě. Cítil jsem jak velmi pomalu, a nepravidelně se mě lehce dotýká Janin spacák. Za okamžik se už natlačila na mě o dost výrazněji. Bylo mi jasné že je opět v ní. Vašek chytil druhou mízu. Tentokrát to ale bylo a dost méně agresivnější a takové nepravidelné. Janu to evidentně vůbec neprobudilo, po tolika chlastu se ani nedivím. Zase mě to pořádně vzrušilo. Nechápal jsem, kde se to ve mně bere. Držel jsem si ho pevně ruce, a jen jsem ho tak lehce dráždil. Celé to trvalo asi půl hodiny, ke konci mě to přišlo až nekonečné. Najednou se to zastavilo. Vašek si zavzdechl. Ovšem teď se nedělo nic a ozval se zase chrapot. Čekal jsem snad hodinu a lámal si hlavu, proč najednou usnul. A že v ní snad zůstal nebo co. Pak jsem se odvážil si sednout a velmi pomalu, centimetr po centimetru, jsem mezi ně vložil ruku. Nejdřív jsem nahmatal Vaškův penis, byl venku, pár centimetru od Jany. Čekal jsem, že na něm bude mít ještě kondom. Kondom na něm nebyl a celkově byl takový hrubý a zalepený. Šátral jsem kolem, ale nikde jsem nenašel. A pak mě to došlo. Že on jí to udělal naostro. Zajel jsem tedy rukou Janě na její broskvičku. Byla úplně mokrá až na stehnech. Vjel jsem prsty hluboko dovnitř a nabral na prsty co nejvíc obsahu. Přičichl jsem a vtom bylo vše jasné. Bylo to sperma. To si snad dělá prdel. Jak si tohle mohl dovolit. Začal jsem mít na ně pěkný vztek. Začalo pomalu svítat a mě napadlo, že Janě připravím hezké šokující ráno. Nabral jsem z Jany a stehen co nejvíce sperma a opatrně natřel na obličej. Potom jsem si vzpomněl, že někde před stanem bude ještě ten kondom z té první jízdy. Opatrně jsem pootevřel stan a rukou se pokoušel ho nahmatat. Po nějakém čase se mi to povedlo. Celý obsah, a nebylo toho málo, jsem vylil na tvář a rty. Prázdný kondom jsem chtěl dát zpátky, ale jak jsem jí tam viděl s mokrým a lesklým obličejem. Napadaly mě perverzní nápady. Vzal jsem kondom, dal jsem do něj stovku a kovovou padesátku, a strčil jsem jí ho broskvičky tak, aby konec nekoukal ven, ale nebyl hluboko. Potom byl na řadě Vašek. Koukal jsem na něho, jak nepřítomně nahý podřimuje na dece, a vtom mě napadlo, jak ho ponížím. Minimálně tak, jak on ponížil mně. Měl jsem ve stanu připravenou pet flašku, abych v noci nemusel na malou ven. A jelikož se mi už nějakou dobu chtělo na záchod, nebylo těžké jí tak do poloviny potichu naplnit. Pak jsem vzal pet flašku i s obsahem a pomalu začal vylívat na deku kde ležel. Trochu jsem nalil i k Janě. Ovšem jen tak, aby to vypadalo, že je to od něho.

Zase jsem si lehnul a čekal, co se bude dít. Ovšem dlouho se nic nedělo a já začal vzpomínat na večer. Zase se mi postavil. Tak jsem si řekl, že bych mohl ještě uštědřit jednu dávku na obličej, aby ranní šok byl ještě větší. Abych vysvětlil. Jana to na obličej nebo do pusy nesnáší. Dělá se jí z toho fakt špatně. Nesnáší to aroma. I s potřísněnou rukou utíká hned do koupelny. Postavil jsem se a při pohledu spící těla jsem po krátkém čase poslal dávku na celý obličej. Až jsem se divil kolik toho bylo. Pak jsem jen seděl a koukal, jak se sperma roztéká až zbyl jed vodnatý vlhký film. Venku už bylo dost světlo. Já jsem se najednou cítil unaveny. Pomalu jsem zavíral oči a na chvíli jsem usnul. Probudilo mě až silné škubnutí Jana se slovy „Do prdele“. Okamžitě jsem byl čilí a vyčkával co bude dál. Otevřel jsem oči jen tak, aby to nebylo poznat a dál jsem dělal že spím. Jana nazvedla rozepnutý spacák a viděla vedle Vaška, jak ta chrápe nahý a totálně prochcaný. Pak si sedla a chvíli seděla s rukama ve dlaních. Když najednou bylo slyšet, jak přičichává k rukou. Ruce z obličeje sundala, zajela s nimi na krk, a ještě jednou přičichla. Pak s zoufale s povzdechem řekla „ty vole!“. Naklonila se ke mně, až k mému obličeji. Srdce se mi zase rozbušilo. Sotva jsem dokázal předstírat spánek. Viděl jsem Janu s výrazem zoufalství. Obličejem pokrytým zaschlém sperma. V lesklých opileckých očích byl vidět strach. Jana se mnou začala opatrně cloumat a postupně přidávala na intenzitě. Když se ujistila, že jsem pořád v delíriu, začala budit Vaška se šeptajícími slovy „stávej, stávej ty dobytku jeden hnusnej“.  Vašek  začal něco mumlat, ale ta do něj úplně řezala vzteky. „Ty jsi se tady normálně pochcal, a koukni co jsi mi udělal“ a ukázala na svůj obličej. „Co teď budu dělat, co řeknu Láďovi?“. Vašek jen mlčel, nedokázal vůbec pobrat co se děje. „Koukej se sebrat, a vypadnout hajzle jeden. A ty pochcaný deky si vezmi sebou“. Vašek jen něco zamumlal a sedl si. Potom se začal oblékat. Jana seděla také, opět se založenýma rukama v obličeji. „Alespoň se otoč, ať se můžu taky oblíknou“ . Vašek se bez slova odporu ihned otočil. Bylo vidět, že je v totálním šoku a stydí se. Oči mu jezdili ze strany na stranu a často klopil zrak. Muselo být i dost nepříjemné oblíkat se do těch mokrých hadrů. Jana šáhla do tašky pro nové spodní prádlo a začala se oblíkat. Nejdřív si natáhla podprsenku a potom si začala natahovat kalhotky. Když je měla u stehen, sedla si, a vlhčeným ubrouskem si projela broskvičku. Vašek byl pořád otočený a s obtíži si na sebe natahoval mokré tričko. Jana najednou vyjekla „No to si děláš prdel“. A pokračovala „Můžeš mi tohle nějak vysvětlit?“

Jana měla v hlase už docela nepříčetný přízvuk. „To jsi mi tam jako narval ve šprčce odměnu stopade? To si jako magor, nebo co?“ Jana držela v ruce kondom a kalhotky měla pořád natažený jen po stehna. Vašek ze sebe nevydal ani slůvko. Jen jí pohledem sjel dolů, na kondom, a pak sklopil zrak. Jana přes zuby procedila „Hned vypadni, všechno si vezmi sebou, nikdy jsi tady nebyl. Rozumíš? Ty jsi taková kreatura, kterou jsem snad ještě nepoznala“. Kondom hodila po Vaškovi a zase založila ruce do obličeje. To už Vašek sbíral všechny věcí a mizel pryč se stanu. Jana si natáhla kalhotky a nakoukla ven, jestli ho někdo viděl. Potom si vlhčenýma ubrouskama začala čistit obličej a pokračovala celým tělem. Začala plakat. V ten okamžik mě jí bylo zase líto, ale mohla si za to sama. Pokusil jsem se poprvé pohnout. Jana ihned zareagovala. Přestal plakat a lehla si na spacák. Otevřel jsem oči a popřál dobrý ráno. Jana se na mě usmála a řekla „Tady se nám někdo do růžova vyspinkal“.

„Já jsi vůbec nic nepamatuju“. Povídám. „Zato já až moc dobře, byl pod obraz a museli jsme tě táhnout s Vaškem stanu. Pak jsi najednou ožil, a já jí mám celou červenou a bolavou. Podívej!“, řekla. Stáhla si kalhotky a ukázala mi svojí nateklou broskvičku. Byla opravdu červená a naběhlá. Jak jsi lehla na záda, stáhla kalhotky, celá se úplně otevřela. Byl tam lesklý a narudlý otvor dovnitř. Tak mě to vzrušilo, že jsem na ní musel hned vlítnout. Jana se bránila, se slovy „To ti to v noci nestačilo? Neblázni“. Já jsem ale viděl její tunel, do kterého jsem se prostě musel dostal. Nakládal jsem jí tak asi deset minut, a přitom jsem měl před sebou obraz ze včerejší noci, jak jí Vašek nakládal ve stylů mlátičky obilí. Pak jsem jí tu rudou a naběhlou broskev ještě vystříkal zbytkem, co jsem ještě měl. „Ty jsi teda ďábel, tobě nějak ten fesťák propívá. Takhle by mi dlouho nevydržela“, řekla jakoby s úžasem. Oblékli jsme se a šli se se podívat na stage, dát si něco k snídaní. Během cesty jsem se ještě zeptal „ a co Vašek, neměl náhodou u nás spát?“ „To jo, ale potkal prý nějakou známou, tak si vzal jen ty deky a vrátil se za ní někam zpátky.“ Podíval jsem se na ní a řekl je „Aha“.

Bookmark the permalink.

Jeden komentář

  1. Velice pěkné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *